Codul etic

Codul etic este un ansamblu de norme, principii, valori, prescripții, recomandări și reguli de conduită care vizează activitatea întregului personal al Unității.
Codul etic constituie un ghid de etică profesională, ce contribuie la sporirea reputației, încrederii și respectului pe care beneficiarii îl au față de persoanele care prestează serviciile în cadrul Unității.
Codul etic are un rol în menținerea integrității morale și responsabilității salariaților care sunt confruntați cu dileme și exigențe în plan etic într-o societate complexă și dinamică. În plus, existența unui cod etic corelează relațiile de muncă pur contractuale cu încrederea și responsabilitatea. Codul etic al angajaților stabilește obligații pentru întreg personalul care își desfășoară activitatea în cadrul Unității, formulează principii fundamentale și definește obiectivele care trebuie respectate de către toți angajații în relațiile cu beneficiarii, aparținătorii acestora, colegii de serviciu, precum și cu celelalte instituții, persoane fizice sau juridice cu care Unitatea intră în contact.
Codul etic este conceput în așa fel încât: să se asigure beneficiarilor de servicii și furnizorului (personalului care lucrează) confidențialitatea, accesul la informații privind documentele și situația lor, posibilitatea exprimării în legătură cu calitatea serviciilor; să respecte drepturile beneficiarilor, relația personalului cu beneficiarii, supravegherea și menținerea sănătății, recuperare, educație, reintegrare socială, protecția împotriva abuzurilor și neglijării, etc.

Ghidul beneficiarului

Scopul Unității de îngrijire la domiciliu constă în oferirea unui set de servicii si prestaţii care să răspundă nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii pentru persoanele vârstnice/cu handicap, dependente sau semidependente, prin menţinerea persoanei în mediul familial având în vedere următoarele obiective:
a) Prestarea unor servicii de îngrijire la domiciliu care să corespundă standardelor calitative în vederea facilitarii integrării sociale a beneficiarilor, în conformitate cu necesităţile speciale şi particularităţile de dezvoltare individuală a fiecărui beneficiar,
b) Prevenirea instituţionalizării prin menținerea persoanelor în mediul familial și comunitar
c) Încurajarea beneficiarilor pentru a duce un mod de viață pe cît de posibil independent în propria casă, familie și comunitate.
Serviciile oferite de Unitatea de îngrijire la domiciliu sunt:
a) îngrijire primară: (suport pentru realizarea igienei personale, îmbrăcare şi dezbrăcare, transfer şi mobilizare, deplasare în interior, comunicare, ajutor pentru prepararea şi livrarea hranei, efectuarea de cumpărături, activităţi de menaj, facilitarea accesului la utilităţi);
b) asistenţă în menţinerea sănătăţii: (menţinerea legăturii şi sesizarea medicului de familie ori de câte ori apar modificări ale stării de sănătate, sprijin în administrarea tratamentelor medicale orale prescrise, facilitarea unui consult medical, facilitarea unor servicii medicale primare);
c) socializare şi asistenţă psiho-socială: (menţinerea legăturii cu familia, facilitarea accesului la evenimentele comunităţii, activităţi de petrecere a timpului liber, formarea / stimularea / menţinerea unor abilităţi specifice terapiei ocupaţionale).

Centrul Rezidential pentru Persoane Varstnice

Episcopia Sălajului, Parohia Ortodoxă Românași și Asociația „Filantropia Largiana” au deschis Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice din cadrul Centrului de Servicii Sociale „Sfântul Gheorghe” Românași.

Centrul asigură, la cele mai înalte standarde din domeniu, condiţiile corespunzătoare de găzduire, hrană, îngrijiri medicale, recuperare şi readaptare, activităţi de ergoterapie şi de petrecere a timpului liber, asistenţă socială, psihologică și spirituală.

Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice din cadrul Centrului de Servicii Sociale „Sfântul Gheorghe” este situat în localitatea Românași, județul Sălaj, pe drumul E81, într-un cadru natural deosebit, în vecinătatea unei păduri de pin, pe o proprietate extrem de generoasă care măsoară aproximativ 5 ha. Perimetrul este împrejmuit și supravegheat video, astfel încât beneficiarii se bucură de intimitate, protecție și supraveghere permanente.
Sunt puse la dispoziția beneficiarilor un număr de 35 de camere, majoritatea cu un singur pat sau cu maxim două paturi, mobilate modern, în conformitate cu nevoile persoanelor vârstnice; grupuri sociale pentru fiecare cameră, complet echipate și adaptate nevoilor specifice; bucătărie și sală de mese utilate la cele mai înalte standarde; sală multifuncțională pentru petrecerea timpului liber și pentru activități recreative; bibliotecă, un fond de carte variat și sală de lectură; cabinete de consultații medicale; săli de tratament; sală de gimnastică; spațiu pentru primirea vizitatorilor; spații pentru ergoterapie și o capelă. De asemenea, Centrul oferă posibilitatea desfășurării de plimbări și activități în aer liber, în spații amenajate corespunzător, ușor accesibile și supravegheate în permanență.
Centrul beneficiază de sisteme moderne de control al accesului, de apelare din cameră a infirmierei sau a asistentei medicale, de semnalizare a incendiilor. Se asigură acces nerestricționat la servicii de televiziune, internet și telefonie.
Personalul de specialitate calificat și dedicat nevoilor persoanelor vârstnice este format din medic, psihologi, psihoterapeuți, preoți, asistent social, asistenți medicali, ergoterapeut, infirmiere, bucătărese, personal administrativ. Prin intermediul contractelor de colaborare sau de voluntariat pot fi asigurate servicii medicale specializate, gimnastică recuperatorie, masaj, fizioterapie, servicii de îngrijire corporală: frizerie, coafor, cosmetică, manichiură și pedichiură.
Centrul de Servicii Sociale „Sfântul Gheorghe”
Loc. Românași, nr. 3A, jud. Sălaj, cod 457280
Tel. 0360/560145, 0360/560146
Mobil: 0745/626563
www.parohia-romanasi.episcopiasalajului.ro
Email: ggardan@yahoo.com
„Cu noi nu ești singur niciodată!”