Serviciul de îngrijire la domiciliu

Din dorinţa de a ne implica mai activ în rezolvarea multiplelor probleme sociale ale credincioşilor noştri, în anul 2007, Parohia Ortodoxă Românaşi a înfiinţat un birou de Asistenţă Socială şi a solicitat acreditarea din partea Comisiei de Acreditare de pe lângă Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie Sălaj pentru prestarea următoarelor servicii sociale:
1.îngrijire şi asistenţă socială la domiciliu pentru persoane vârstnice şi/sau persoane cu dizabilităţi / bolnavi cronici ;
2.asistenţă şi sprijin pentru persoane aflate în dificultate ;
3.integrarea socio-profesională a tinerilor dezinstituţionalizaţi.

Codul etic

Codul etic este un ansamblu de norme, principii, valori, prescripții, recomandări și reguli de conduită care vizează activitatea întregului personal al Unității.
Codul etic constituie un ghid de etică profesională, ce contribuie la sporirea reputației, încrederii și respectului pe care beneficiarii îl au față de persoanele care prestează serviciile în cadrul Unității.
Codul etic are un rol în menținerea integrității morale și responsabilității salariaților care sunt confruntați cu dileme și exigențe în plan etic într-o societate complexă și dinamică. În plus, existența unui cod etic corelează relațiile de muncă pur contractuale cu încrederea și responsabilitatea. Codul etic al angajaților stabilește obligații pentru întreg personalul care își desfășoară activitatea în cadrul Unității, formulează principii fundamentale și definește obiectivele care trebuie respectate de către toți angajații în relațiile cu beneficiarii, aparținătorii acestora, colegii de serviciu, precum și cu celelalte instituții, persoane fizice sau juridice cu care Unitatea intră în contact.
Codul etic este conceput în așa fel încât: să se asigure beneficiarilor de servicii și furnizorului (personalului care lucrează) confidențialitatea, accesul la informații privind documentele și situația lor, posibilitatea exprimării în legătură cu calitatea serviciilor; să respecte drepturile beneficiarilor, relația personalului cu beneficiarii, supravegherea și menținerea sănătății, recuperare, educație, reintegrare socială, protecția împotriva abuzurilor și neglijării, etc.

Ghidul beneficiarului

Scopul Unității de îngrijire la domiciliu constă în oferirea unui set de servicii si prestaţii care să răspundă nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii pentru persoanele vârstnice/cu handicap, dependente sau semidependente, prin menţinerea persoanei în mediul familial având în vedere următoarele obiective:
a) Prestarea unor servicii de îngrijire la domiciliu care să corespundă standardelor calitative în vederea facilitarii integrării sociale a beneficiarilor, în conformitate cu necesităţile speciale şi particularităţile de dezvoltare individuală a fiecărui beneficiar,
b) Prevenirea instituţionalizării prin menținerea persoanelor în mediul familial și comunitar
c) Încurajarea beneficiarilor pentru a duce un mod de viață pe cît de posibil independent în propria casă, familie și comunitate.
Serviciile oferite de Unitatea de îngrijire la domiciliu sunt:
a) îngrijire primară: (suport pentru realizarea igienei personale, îmbrăcare şi dezbrăcare, transfer şi mobilizare, deplasare în interior, comunicare, ajutor pentru prepararea şi livrarea hranei, efectuarea de cumpărături, activităţi de menaj, facilitarea accesului la utilităţi);
b) asistenţă în menţinerea sănătăţii: (menţinerea legăturii şi sesizarea medicului de familie ori de câte ori apar modificări ale stării de sănătate, sprijin în administrarea tratamentelor medicale orale prescrise, facilitarea unui consult medical, facilitarea unor servicii medicale primare);
c) socializare şi asistenţă psiho-socială: (menţinerea legăturii cu familia, facilitarea accesului la evenimentele comunităţii, activităţi de petrecere a timpului liber, formarea / stimularea / menţinerea unor abilităţi specifice terapiei ocupaţionale).