Codul etic

Codul etic este un ansamblu de norme, principii, valori, prescripții, recomandări și reguli de conduită care vizează activitatea întregului personal al Unității.
Codul etic constituie un ghid de etică profesională, ce contribuie la sporirea reputației, încrederii și respectului pe care beneficiarii îl au față de persoanele care prestează serviciile în cadrul Unității.
Codul etic are un rol în menținerea integrității morale și responsabilității salariaților care sunt confruntați cu dileme și exigențe în plan etic într-o societate complexă și dinamică. În plus, existența unui cod etic corelează relațiile de muncă pur contractuale cu încrederea și responsabilitatea. Codul etic al angajaților stabilește obligații pentru întreg personalul care își desfășoară activitatea în cadrul Unității, formulează principii fundamentale și definește obiectivele care trebuie respectate de către toți angajații în relațiile cu beneficiarii, aparținătorii acestora, colegii de serviciu, precum și cu celelalte instituții, persoane fizice sau juridice cu care Unitatea intră în contact.
Codul etic este conceput în așa fel încât: să se asigure beneficiarilor de servicii și furnizorului (personalului care lucrează) confidențialitatea, accesul la informații privind documentele și situația lor, posibilitatea exprimării în legătură cu calitatea serviciilor; să respecte drepturile beneficiarilor, relația personalului cu beneficiarii, supravegherea și menținerea sănătății, recuperare, educație, reintegrare socială, protecția împotriva abuzurilor și neglijării, etc.