Serviciul de îngrijire la domiciliu

Din dorinţa de a ne implica mai activ în rezolvarea multiplelor probleme sociale ale credincioşilor noştri, în anul 2007, Parohia Ortodoxă Românaşi a înfiinţat un birou de Asistenţă Socială şi a solicitat acreditarea din partea Comisiei de Acreditare de pe lângă Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie Sălaj pentru prestarea următoarelor servicii sociale:
1.îngrijire şi asistenţă socială la domiciliu pentru persoane vârstnice şi/sau persoane cu dizabilităţi / bolnavi cronici ;
2.asistenţă şi sprijin pentru persoane aflate în dificultate ;
3.integrarea socio-profesională a tinerilor dezinstituţionalizaţi.