Ghidul beneficiarului

Scopul Unității de îngrijire la domiciliu constă în oferirea unui set de servicii si prestaţii care să răspundă nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii pentru persoanele vârstnice/cu handicap, dependente sau semidependente, prin menţinerea persoanei în mediul familial având în vedere următoarele obiective:
a) Prestarea unor servicii de îngrijire la domiciliu care să corespundă standardelor calitative în vederea facilitarii integrării sociale a beneficiarilor, în conformitate cu necesităţile speciale şi particularităţile de dezvoltare individuală a fiecărui beneficiar,
b) Prevenirea instituţionalizării prin menținerea persoanelor în mediul familial și comunitar
c) Încurajarea beneficiarilor pentru a duce un mod de viață pe cît de posibil independent în propria casă, familie și comunitate.
Serviciile oferite de Unitatea de îngrijire la domiciliu sunt:
a) îngrijire primară: (suport pentru realizarea igienei personale, îmbrăcare şi dezbrăcare, transfer şi mobilizare, deplasare în interior, comunicare, ajutor pentru prepararea şi livrarea hranei, efectuarea de cumpărături, activităţi de menaj, facilitarea accesului la utilităţi);
b) asistenţă în menţinerea sănătăţii: (menţinerea legăturii şi sesizarea medicului de familie ori de câte ori apar modificări ale stării de sănătate, sprijin în administrarea tratamentelor medicale orale prescrise, facilitarea unui consult medical, facilitarea unor servicii medicale primare);
c) socializare şi asistenţă psiho-socială: (menţinerea legăturii cu familia, facilitarea accesului la evenimentele comunităţii, activităţi de petrecere a timpului liber, formarea / stimularea / menţinerea unor abilităţi specifice terapiei ocupaţionale).